Maandupdate
Januari 2021

2 februari 2021  Sam  5 minuten 

De geboorte van mijn aandelen portefeuille

Dit blog gaat over het opbouwen en behouden van vermogen. Mijn strategie voor het opbouwen van vermogen is gericht op dividendaandelen. Dat zijn aandelen in bedrijven die periodiek een deel van de winst uitkeren aan hun aandeelhouders, waaronder ik dus. Bekende bedrijven die dit doen zijn bijvoorbeeld Coca-Cola, Microsoft en Pfizer.

Dit blog doet onder andere verslag van het reilen en zeilen van mijn portefeuille. Verwacht dus maandelijks een update over de prestaties van de portefeuille en eventuele aan- en verkopen. In beginsel doe ik mijn aankopen op de eerste handelsdag van de maand en gisteren heb ik mijn eerste vijf dividendaandelen gekocht. Dit artikel gaat dus over de geboorte van mijn aandelen portefeuille.

Het kapitaal

De reis begint met $40,000 aan beschikbaar kapitaal. Met dit kapitaal koop ik de komende maanden dividendaandelen. Door mijn aankopen te spreiden voorkom ik enigszins dat ik precies op het verkeerde moment instap. Naast het startkapitaal leg ik maandelijks $1,000 tot $1,500 in. Het exacte bedrag hangt af van de inleg in euro’s en de wisselkoers op dat moment.

Aan het einde van 2021 heb ik op deze manier dividendaandelen gekocht ter waarde van minimaal $50,000. Daarnaast zal ik ook het ontvangen dividend herbeleggen. Hierover wordt in eerste instantie vijftien procent dividendbelasting ingehouden, maar dit kan op termijn verrekend worden met de verschuldigde belasting in box 3.

Het doel

Het doel van deze portefeuille is om een tweede bron van inkomsten te genereren die binnen twintig jaar de eerste bron, werk, kan vervangen. Ik beoog een jaarlijks bruto dividend inkomen van $12,000 over tien jaar en $36,000 over twintig jaar. Ik meet mijn succes aan de voortgang richting dit doel en de lat is daarmee gelegd.

Het doel is beslist niet om met deze strategie een beter totaal rendement te behalen dan een passief indexfonds. Ik streef wel naar een portefeuille met een betere risico-rendementverhouding. Om dit te bewerkstelligen probeer ik dividendaandelen te kopen die op dat moment waarschijnlijk ondergewaardeerd zijn.

Aankopen

In de tabel hieronder staan mijn eerste aankopen. Ik heb posities in vijf aandelen uit vijf verschillende sectoren ingenomen. Een initiële positie is voor mij steeds ongeveer $2,000 groot. Ik streef naar een gelijkgewogen portefeuille van ten minste 25 aandelen zodat elk aandeel in beginsel niet meer dan 4% zal vertegenwoordigen.

Aandeel Ticker Aantal Prijs
Aflac AFL 44 $45.81
Chevron CVX 23 $87.02
Hormel Foods HRL 22 $46.77
Snap-On SNA 11 $186.03
AT&T T 70 $28.84

In de grafiek is te zien dat elk aandeel nu ongeveer 22% vertegenwoordigt, uitgezonderd Hormel Foods. Natuurlijk wordt dit de komende maanden minder wanneer ik meer aankopen doe. Daarnaast zullen de verhoudingen ook verschuiven afhankelijk van de afzonderlijke rendementen. Een aandeel wat het relatief goed doet zal daardoor een groter deel van de portefeuille vertegenwoordigen.

Deze grafiek wordt door jouw browser niet ondersteund.

Hierna volgt een toelichting per aandeel.

Toelichting

Aflac is een levens- en zorgverzekeraar die actief is in de Verenigde Staten en Japan. Het dividend beslaat circa 27% van de winst. De rest van de winst gebruikt Aflac voornamelijk om eigen aandelen terug te kopen. Hierdoor stijgt de winst per aandeel en kan ook het dividend verder verhoogd worden. Dat laatste doet Aflac al 39 jaar en de meest recente verhoging was maar liefst 17.9%.

 • Jaarlijks dividend: $58.08
 • Dividendrendement op kosten: 2.88%
 • Aantal jaar dividendgroei: 39

Chevron is een wereldwijde producent van olie en aardgas. Laag olieprijzen zorgen op dit moment voor een relatief hoog dividendrendement. Ik denk dat dit een tijdelijke situatie is. De wereldwijde vraag naar energie zal op de middellange termijn alleen maar toenemen en duurzame energie kan simpelweg niet aan die vraag voldoen. Daarnaast zijn het juist de bedrijven als Chevron die een verschil kunnen maken.

 • Jaarlijks dividend: $118.86
 • Dividendrendement op kosten: 5.93%
 • Aantal jaar dividendgroei: 33

Hormel Foods is de uitzondering die de regel bevestigt. Op basis van het dividendrendement is Hormel Foods momenteel ondergewaardeerd. Kijk je echter naar de koers-winstverhouding, dan is het aandeel mogelijk overgewaardeerd. Voorzichtigheidshalve heb ik om die reden niet $2,000 maar slechts $1,000 geïnvesteerd. In het geval dat de koers verder zakt, dan kan ik de positie uitbreiden tegen een lagere prijs.

 • Jaarlijks dividend: $21.56
 • Dividendrendement op kosten: 2.10%
 • Aantal jaar dividendgroei: 55

Snap-On ontwerpt, produceert en verkoopt gereedschappen en apparatuur van hoogwaardige kwaliteit voor professionele gebruikers over de hele wereld. Het bedrijf is actief in de transport sector en levert ook informatiesystemen ten behoeve van onderhoud en reparaties. Het dividend groeit de laatste tien jaar gestaag met 13.9% per jaar. Dat maakt dit een perfect dividendaandeel voor de langere termijn.

 • Jaarlijks dividend: $54.12
 • Dividendrendement op kosten: 2.64%
 • Aantal jaar dividendgroei: 11

AT&T levert wereldwijd telecommunicatie-, media- en technologiediensten. Hierbij moet je onder andere denken aan internet, televisie en (mobiele) telefonie. Daarnaast is AT&T eigenaar van WarnerMedia en diens streamingdienst HBO Max. Dit platform is vooralsnog alleen actief in de Verenigde Staten, maar gaat dit jaar nog uitbreiden naar Latijns-Amerika en Europa. Het aandeel noteert momenteel erg goedkoop met een koers-winstverhouding van 9.

 • Jaarlijks dividend: $145.60
 • Dividendrendement op kosten: 7.21%
 • Aantal jaar dividendgroei: 36

Samenvatting

Begin februari heb ik vijf dividend aandelen gekocht. Daarmee is de geboorte van de portefeuille een feit. De eerste dividend betalingen van Aflac, Chevron en Snap-On kan ik in maart verwachten. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $398.04 en het dividendrendement op kosten 4.37%.

Tot slot geef ik een overzicht van de kasstromen begin februari:

 • Beschikbaar kapitaal: $40,000.00
 • Inleg: $1500.00
 • Ontvangen dividend (januari): $0.00
 • Deze maand geïnvesteerd: $9,111.39
 • Resterend kapitaal: $32,388.61

Er is nu in totaal $9,111.39 geïnvesteerd, waarvan $0.00 herbelegd dividend. De portefeuille bestaat uit 5 aandelen met een marktwaarde van $9,106.39. Er is nog geen rendement gemaakt.

Sam
Sam

Blog over het opbouwen en behouden van vermogen.