Jaarupdate
2021

9 februari 2022  Sam  5 minuten 

Jaarupdate 2021

Het is ruim een jaar geleden dat ik de eerste aandelen kocht. In deze jaarupdate doe ik verslag van het reilen en zeilen van de portefeuille aan de hand van een aantal grafieken.

Marktwaarde

De marktwaarde van de portefeuille is in 2021 gegroeid van $0 (begin januari) naar $88,257 (eind december). De totale inleg in diezelfde periode bedraagt $79,000 en kan als volgt worden uitgesplitst.

  • Startkapitaal: $40,000
  • Stortingen: $13,500
  • Inkomsten uit opties: $15,000
  • Overig: $10,500

De helft of $40,000 was het startkapitaal. Daarnaast heb ik $24,000 uit eigen middelen ingelegd, waarvan $10,500 afkomstig is uit de verkoop van een eerdere belegging. Tot slot komt $15,000 uit het verkopen van opties.

Hieronder wordt de marktwaarde aan het eind van elke maand weergegeven. Door op de legenda te klikken is het mogelijk onderdelen te verbergen.

Deze grafiek wordt door jouw browser niet ondersteund.

De portefeuille heeft in 2021 een totale winst van $9,374 behaald, bestaande uit $1,855 dividend en $7,519 koerswinst.

Performance

Om de performance van de portefeuille te vergelijken met de S&P 500 index ga ik uit van het tijd gewogen rendement in stappen van één maand. Hierbij wordt geen rekening gehouden met tussentijdse stortingen. Deze methode wordt typisch ook door vermogensbeheerders toegepast.

De portefeuille is in 2021 met $9,374 in waarde gestegen, wat zich vertaalt in een rendement van 26.3%. Ter vergelijking: in hetzelfde jaar steeg de S&P 500 index van 3,756.07 naar 4,766.18, een toename van 26.9%.

De performance van de portefeuille deed dus niet veel onder voor die van de benchmark. Dat is opmerkelijk aangezien de S&P 500 index het erg goed heeft gedaan en de portefeuille een totaal andere samenstelling heeft. Ik had geen enkel aandeel uit de top 10, die goed is voor zo’n 30% van de index, in mijn portefeuille.

Opties inkomen

Vanaf de maand maart ben ik gestart met het verkopen van opties. In de tabel hieronder staat het opties inkomen per maand.

Maand Inkomsten Cumulatief
Januari - -
Februari - -
Maart $105 $105
April $192 $297
Mei $636 $933
Juni $1,366 $2,299
Juli $1,190 $3,489
Augustus $1,406 $4,895
September $2,232 $7,127
Oktober $1,376 $8,503
November $2,813 $11,317
December $3,968 $15,285

In totaal dus meer dan $15,000 wat de portefeuille een enorme boost heeft gegeven. Ongeveer een derde hiervan ($4,990) is verdiend met het verkopen van VIX 20 CALL opties ten tijde van een volatiliteitspiek. Dit was in september, november en december. De VIX Index noteert dan boven de 25. Naast een piek in volatiliteit heeft dit ook voor een piek in inkomsten gezorgd. Op deze manier verzacht ik het effect van een daling in de markt en maak ik extra rendement wanneer de volatiliteit onvermijdelijk terugkeert naar niveaus onder de 20.

In onderstaande video wordt de VIX Index geïntroduceerd. Bron: Cboe.

Het is mijn bedoeling om op termijn nog een uitgebreider artikel aan de VIX Index te wijden.

Dividend

In 2021 is in totaal $1,855 dividend ontvangen. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $2,910. Dit betekent dat ik gemiddeld $242 aan dividendinkomsten per maand kan verwachten. Uiteraard bezit ik dividendgroeiaandelen, dus het maandelijks dividend zal stijgen, zelfs als ik niets doe. Bovendien blijf ik het dividend voorlopig nog herinvesteren, aangevuld met stortingen en inkomsten uit de verkoop van opties, en dus zullen de inkomsten naar verwachting gestaag groeien. Die stijgende lijn is ook goed zichtbaar in onderstaande grafiek.

Deze grafiek wordt door jouw browser niet ondersteund.

In de voorlaatste maand van elk kwartaal wordt duidelijk minder dividend ontvangen. Een gelijkmatiger verdeling van het ontvangen dividend zou mooi zijn, maar ik baseer mijn aan- en verkopen hier niet op.

Totaal rendement

Middels de rapportage mogelijkheden van mijn broker ben ik in staat om performance data op dagbasis te downloaden. Daarin wordt rekening gehouden met alle kosten, waaronder bronbelasting en commissies, en de precieze timing van dividenden. Bovendien bevat het rapport ook een vergelijking met de S&P 500 Total Return Index.

Een total return index berekent de waarde op basis van koerswinsten én het herbeleggen van dividenden. Het is dus een betere weergave van het werkelijk rendement dat doorgaans hoger zal liggen dan het rendement van de nominale index, enkel gebaseerd op koerswinsten.

In de grafieken hieronder vergelijk ik mijn performance met de S&P 500 Total Return Index op maandbasis en cumulatief op dagbasis.

Deze grafiek wordt door jouw browser niet ondersteund.
Deze grafiek wordt door jouw browser niet ondersteund.

Het totaal rendement over heel 2021 bedraagt 46.7% tegenover 28.7% voor de S&P 500 Total Return Index.

Statistieken

Gedurende 2021 heb ik 79 aandelen transacties uitgevoerd. Hiervoor heb ik $33 aan kosten betaald. Er is 122 keer dividend ontvangen en er zijn 26 dividend verhogingen aangekondigd.

Samenvatting

Dit jaar ben ik begonnen met het opbouwen van een portefeuille met dividendaandelen. De portefeuille bestaat uit 39 aandelen met een marktwaarde van $88,257. Er is in 2021 een totale winst van $9,374 behaald, bestaande uit $1,855 dividend en $7,519 koerswinst. Dit vertaalt zich in een tijd gewogen rendement van 26.3%. Het jaarlijks te verwachten dividend is nu $2,910 en het dividendrendement op kosten 3.69%.

Sam
Sam

Blog over het opbouwen en behouden van vermogen.